سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری

سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری

سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری


این محصول بدلیل استفاده از شیر ترموکوپل دار و برنر استاندارد ایمنی بیشتری نسبت به مدل های مشابه خود دارد. همچنین بدلیل مجهز بودن به ترموسوئیچ اتوماتیک در هنگام بی آبی سماور، خاموش شده و ایمنی و صرفه جویی بیشتری را نسبت به مدل های مشابه خود ارائه می دهد.


مشاهده این محصول در فروشگاه عالی نسب


ظرفیت مفید 6 لیتر
ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان
شیر ترموکوپل دار فوق سریع
ترموسوئیچ اتوماتیک
پیلوت و برنر استاندارد
پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت)
پوشش نیکل کروم
ضمانت 18 ماه


سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری
سماور گاز سوز ترنج - 6 لیتری