سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتری

سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتری

سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتریمحصول فقط برای صادرات

ظرفیت مفید 4.5 لیتر
ورق برنج CuZn30 شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان
دسته ها برنج ریختگی و چوب
پایه برنج ریختگی
بسته بندی جعبه چوبی شکیل
ضمانت 18 ماه


سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتری
سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتری
سماور تزیینی اوپال طرح پیچک - 4.5 لیتری