سماور گاز سوز ارس - 8.5 لیتری

سماور گاز سوز ارس - 8.5 لیتری

سماور گاز سوز ارس - 8.5 لیتری


این محصول بدلیل استفاده از شیر ترموکوپل دار و برنر استاندارد ایمنی بیشتری نسبت به مدل های مشابه خود دارد. همچنین بدلیل مجهز بودن به ترموسوئیچ اتوماتیک در هنگام بی آبی سماور، خاموش شده و ایمنی و صرفه جویی بیشتری را نسبت به مدل های مشابه خود ارائه می دهد.


مشاهده این محصول در فروشگاه عالی نسب


ظرفیت مفید 8.5 لیتر
ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان
شیر ترموکوپل دار فوق سریع
ترموسوئیچ اتوماتیک
پیلوت و برنر استاندارد
پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت)
پوشش نیکل کروم
ضمانت 18 ماه


سماور گاز سوز ارس - 8.5 لیتری