سماور گازسوز ارس نفیس طلائی - 8.5 لیتری

سماور گازسوز ارس نفیس طلائی - 8.5 لیتری

سماور گازسوز ارس نفیس طلائی - 8.5 لیتری


این محصول بدلیل استفاده از شیر ترموکوپل دار و برنر استاندارد ایمنی بیشتری نسبت به مدل های مشابه خود دارد. همچنین بدلیل مجهز بودن به ترموسوئیچ اتوماتیک در هنگام بی آبی سماور، خاموش شده و ایمنی و صرفه جویی بیشتری را نسبت به مدل های مشابه خود ارائه می دهد.


مشاهده این محصول در فروشگاه عالی نسب


ظرفیت مفید 8.5 لیتر
ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان
شیر ترموکوپل دار فوق سریع
ترموسوئیچ اتوماتیک
پیلوت و برنر استاندارد
پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت)
پایه ریختگری
پوشش نیکل کروم
قطعات طلائی رنگ آبکاری PVD
ضمانت 18 ماه


سماور گازسوز ارس نفیس طلائی - 8.5 لیتری