شروع پنجمین دوره نظرسنجی مردمی برند محبوب از 15 بهمن 1396

در پی برگزاری موفق چهار دوره متوالی نظرسنجی برندهای محبوب، رییس شورای سیاستگذاری جشنواره از شروع پنجمین دوره این نظرسنجی گسترده مردمی برای انتخاب برندهای محبوب مردم خبر داد و گفت: در پی اعلان رسمی برنامه های دوره پنجم "جشنواره ملی برند محبوب"، نظرسنجی مردمی معرفی برند های محبوب سال 97 ، از 15 بهمن ماه سال جاری به مدت 120 روز به اجرا گذاشته خواهد شد.